Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: CustomCommand

Định nghĩa Lệnh tùy chỉnh WDM.

Tóm lược

Bảng kê

@121 enum
Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thông báo này.

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CustomCommand :: Builder

Định nghĩa bộ mã hóa Lệnh tùy chỉnh WDM.

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: CustomCommand :: Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp WDM Custom Command Request.

Bảng kê

@ 121

 @121

Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thông báo này.