Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Echo_Next

Tóm lược

Bảng kê

@185 {
kEchoMessageType_EchoRequest = 1,
kEchoMessageType_EchoResponse = 2
}
enum
Dệt các loại thông báo hồ sơ tiếng vang.

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: Echo_Next :: WeaveEchoClient

Provides the ability to send Weave EchoRequest messages to a peer node and receive
the corresponding EchoResponse messages.

nl :: Weave :: Profiles :: Echo_Next :: WeaveEchoServer

Accepts EchoRequest messages from a peer node and responds with an EchoResponse message.

Bảng kê

@ 185

 @185

Dệt các loại thông báo hồ sơ tiếng vang.

Tính chất
kEchoMessageType_EchoRequest

Loại tin nhắn Weave Echo Request.

kEchoMessageType_EchoResponse

Weave Echo Response loại tin nhắn.