จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: การเต้นของหัวใจ

namespace นี้รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดภายในสานสำหรับสาน Heartbeat รายละเอียด

สรุป

การแจงนับ

@203 enum
สาน Heartbeat ข้อความประเภท
@204 enum

ชั้นเรียน

NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: การเต้นของหัวใจ :: WeaveHeartbeatReceiver

สาน การเต้นของหัวใจ ระดับ Receiver

NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: การเต้นของหัวใจ :: WeaveHeartbeatSender

สาน การเต้นของหัวใจ ระดับผู้ส่ง

การแจงนับ

@203

 @203

สาน Heartbeat ข้อความประเภท

@204

 @204