Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: Đặc tính

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

dbusConn
DBusConnection *
flags
char **
isNotifying
bool
path
char *
servicePath
char *
uuid
char *
value
uint8_t *
valueLen
int

Thuộc tính công cộng

dbusConn

DBusConnection * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::dbusConn

cờ

char ** nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::flags

isNotifying

bool nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::isNotifying

con đường

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::path

servicePath

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::servicePath

uuid

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::uuid

giá trị

uint8_t * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::value

valueLen

int nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::valueLen