Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: Dịch vụ

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

dbusConn
DBusConnection *
isPrimary
bool
path
char *
uuid
char *

Thuộc tính công cộng

dbusConn

DBusConnection * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::dbusConn

isPrimary

bool nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::isPrimary

con đường

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::path

uuid

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::uuid