Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: Dịch vụ

Tóm lược

Thuộc tính công khai

dbusConn
DBusConnection *
isPrimary
bool
path
char *
uuid
char *

Thuộc tính công khai

dbusConn

DBusConnection * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::dbusConn

isPrimary

bool nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::isPrimary

con đường

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::path

uuid

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::uuid