ไม่มี:: ErrorFormatter

สรุป

ประเภทสาธารณะ

FormatFunct )(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err) typedef
bool(*

คุณลักษณะสาธารณะ

FormatError
FormatFunct
Next

ประเภทสาธารณะ

รูปแบบฟังก์ชัน

bool(* nl::ErrorFormatter::FormatFunct)(char *buf, uint16_t bufSize, int32_t err)

คุณลักษณะสาธารณะ

FormatError

FormatFunct nl::ErrorFormatter::FormatError

ต่อไป

const ErrorFormatter * nl::ErrorFormatter::Next