Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::SerializeFieldTypeUTF8String_array

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

buf
char **
num
uint32_t

Thuộc tính công khai

CANNOT TRANSLATE

char ** nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::buf

số

uint32_t nl::SerializedFieldTypeUTF8String_array::num