nl::Weave::Destek:ProfileStringContext

#include <src/lib/support/ProfileStringSupport.hpp>

Profille ilişkili, kullanıcılar tarafından okunabilir destek dizelerinin döndürülmesi için belirtilen profil tanımlayıcıyla ilişkili geri çağırmaların kaydedilmesi ve kaydının geri alınmasıyla ilgili bağlam.

Özet

Bu bağlam, bir kayıt defteri içinde mNext üzerinden değiştirilecek ve sonuç olarak okuma-yazma depolama niteleyicileri ayrılmalıdır.

Herkese açık özellikler

mNext
Kayıt defterindeki bir sonraki bağlama işaret eden öğeler.
mStringInfo
Profil dizesine salt okunur bir referans, bu bağlamla ilişkilendirilen geri çağırmaları destekler.

Herkese açık özellikler

mSonraki

ProfileStringContext * nl::Weave::Support::ProfileStringContext::mNext

Kayıt defterindeki bir sonraki bağlama işaret eden öğeler.

mStringBilgisi

const ProfileStringInfo & nl::Weave::Support::ProfileStringContext::mStringInfo

Profil dizesine salt okunur bir referans, bu bağlamla ilişkilendirilen geri çağırmaları destekler.