Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: TLV :: Tiện ích :: FindContext

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mReader
mTag
const uint64_t &

Thuộc tính công cộng

mReader

TLVReader & nl::Weave::TLV::Utilities::FindContext::mReader

mTag

const uint64_t & nl::Weave::TLV::Utilities::FindContext::mTag