Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Inet :: PeerSockAddr

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

any
sockaddr
in
sockaddr_in
in6
sockaddr_in6

Thuộc tính công cộng

bất kì

sockaddr any

trong

sockaddr_in in

in6

sockaddr_in6 in6