Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Inet :: PeerSockAddr

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

any
sockaddr
in
sockaddr_in
in6
sockaddr_in6

Thuộc tính công cộng

bất kì

sockaddr any

trong

sockaddr_in in

in6

sockaddr_in6 in6