Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tính năng thiết bị

public Final enum DeviceFeatures mở rộng Enum < DeviceFeatures >

Tóm tắt trường

int cuối cùng công khai val

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Giá trị Enum

công DeviceFeatures thức tĩnh LinePowered

public static thức DeviceFeatures Không

public static final DeviceFeatures Protect_HomeAlarmLinkCapable

Lĩnh vực

công khai cuối cùng int val