Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: BleLayerObject

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Ble :: BLEEndPoint

Thuộc tính công cộng

mAppState
void *
Con trỏ chung đến dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.
mBle
[CHỈ ĐỌC] Con trỏ đến đối tượng BleLayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

mRefCount
uint32_t

Các chức năng được bảo vệ

AddRef (void)
void
Release (void)
void

Thuộc tính công cộng

mAppState

void * mAppState

Con trỏ chung đến dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.

mBle

BleLayer * mBle

[CHỈ ĐỌC] Con trỏ đến đối tượng BleLayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

mRefCount

uint32_t mRefCount

Các chức năng được bảo vệ

AddRef

void AddRef(
  void
)

Giải phóng

void Release(
  void
)