Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Inet :: DNSResolver

#include <src/inet/DNSResolver.h>

Đây là một lớp nội bộ của InetLayer cung cấp tính năng phân giải Hệ thống tên miền (DNS) trong InetLayer .

Tóm lược

Không có giao diện công khai nào có sẵn cho lớp ứng dụng.

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Inet :: InetLayerBasis