Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: Mã hóaECDS Chữ ký

Tóm lược

Các loại công khai

@340 enum

Thuộc tính công cộng

R
uint8_t *
RLen
uint8_t
S
uint8_t *
SLen
uint8_t

Chức năng công cộng

IsEqual (const EncodedECDSASignature & other) const
bool

Các loại công khai

@ 340

 @340

Thuộc tính công cộng

R

uint8_t * R

RLen

uint8_t RLen

S

uint8_t * S

SLen

uint8_t SLen

Chức năng công cộng

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECDSASignature & other
) const