Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Mật khẩu::Chữ ký được mã hóa ECDSA

Tóm tắt

Loại công khai

@340 enum

Thuộc tính công khai

R
uint8_t *
RLen
uint8_t
S
uint8_t *
SLen
uint8_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECDSASignature & other) const
bool

Loại công khai

@340

 @340

Thuộc tính công khai

R

uint8_t * R

Sợi

uint8_t RLen

CN

uint8_t * S

Mạng SLen

uint8_t SLen

Hàm công khai

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const EncodedECDSASignature & other
) const