Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Mật khẩu::Chữ ký được mã hóa ECDSA

Tóm tắt

Loại công khai

@340 enum

Thuộc tính công khai

R
uint8_t *
RLen
uint8_t
S
uint8_t *
SLen
uint8_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECDSASignature & other) const
bool

Loại công khai

@340

 @340

Thuộc tính công khai

R

uint8_t * R

Sợi

uint8_t RLen

CN

uint8_t * S

Mạng SLen

uint8_t SLen

Hàm công khai

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const EncodedECDSASignature & other
) const