จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::Crypto::การเข้ารหัสที่เข้ารหัสแบบ HMAC

สรุป

ประเภทสาธารณะ

@350 enum

แอตทริบิวต์สาธารณะ

Len
uint8_t
Sig
uint8_t *

ฟังก์ชันสาธารณะ

IsEqual(const EncodedHMACSignature & other) const
bool
เปรียบเทียบกับลายเซ็น HMAC อื่น
ReadSignature(TLVReader & reader)
อ่านลายเซ็นเป็นโครงสร้าง WeMACve HMACSignature จากเครื่องอ่าน TLV ที่ระบุ
WriteSignature(TLVWriter & writer, uint64_t tag) const
เขียนลายเซ็นเป็นโครงสร้าง WeMAC ของ Weave ไปยังผู้เขียน TLV ที่ระบุด้วยแท็กที่ระบุ

ประเภทสาธารณะ

350 แต้ม

 @350

แอตทริบิวต์สาธารณะ

เลน

uint8_t Len

ซิก

uint8_t * Sig

ฟังก์ชันสาธารณะ

เท่ากับ

bool IsEqual(
  const EncodedHMACSignature & other
) const 

เปรียบเทียบกับลายเซ็น HMAC อื่น

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] other
ออบเจ็กต์ EncodingHMACSignature ที่ควรเปรียบเทียบลายเซ็น
แสดงผลค่า
true
ลายเซ็นเท่ากัน
false
ลายเซ็นไม่เท่ากัน

อ่านลายเซ็น

WEAVE_ERROR ReadSignature(
  TLVReader & reader
)

อ่านลายเซ็นเป็นโครงสร้าง WeMACve HMACSignature จากเครื่องอ่าน TLV ที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] reader
ออบเจ็กต์ TLVReader ที่ควรอ่านลายเซ็นที่เข้ารหัส
แสดงผลค่า
WEAVE_NO_ERROR
หากดําเนินการสําเร็จ
other
รหัสข้อผิดพลาด Weave อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านลายเซ็น

เขียนลายเซ็น

WEAVE_ERROR WriteSignature(
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) const 

เขียนลายเซ็นเป็นโครงสร้าง WeMAC ของ Weave ไปยังผู้เขียน TLV ที่ระบุด้วยแท็กที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] writer
ออบเจ็กต์ TLVWriter ที่ควรเขียนลายเซ็นที่เข้ารหัส
[in] tag
แท็ก TLV เพื่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างลายเซ็นที่เข้ารหัส
แสดงผลค่า
WEAVE_NO_ERROR
หากดําเนินการสําเร็จ
other
รหัสข้อผิดพลาด Weave อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนลายเซ็น