จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::DataList::เครื่องมือสร้าง

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

ฟังก์ชันสาธารณะ

CreateDataElementBuilder(void)
EndOfDataList(void)

ฟังก์ชันสาธารณะ

สร้างองค์ประกอบข้อมูล

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

รายการสิ้นสุดของข้อมูล

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)