nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::EventList::Builder

Özet

Devralma

Devralındığı kaynak: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Kamu işlevleri

CreateEventBuilder(void)
EndOfEventList(void)

Kamu işlevleri

CreateEventBuilder

Event::Builder & CreateEventBuilder(
  void
)

EndOfEventList

EventList::Builder & EndOfEventList(
  void
)