จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::subscribeCancelRequest::Builder

สรุป

การสืบทอด

รับค่าจาก: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithsubscribeId::Builder

ฟังก์ชันสาธารณะ

EndOfRequest(void)
SubscriptionID(const uint64_t aSubscriptionID)

ฟังก์ชันสาธารณะ

สิ้นสุดคําขอ

SubscribeCancelRequest::Builder & EndOfRequest(
  void
)

รหัสการสมัครใช้บริการ

SubscribeCancelRequest::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)