จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: SubscribeConfirmRequest:: ช่างก่อสร้าง

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: สร้าง

งานสาธารณะ

EndOfRequest (void)
SubscriptionID (const uint64_t aSubscriptionID)

งานสาธารณะ

EndOfRequest

SubscribeConfirmRequest::Builder & EndOfRequest(
  void
)

สมัครสมาชิกID

SubscribeConfirmRequest::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)