Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: CertificateKeyId

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

Id
const uint8_t *
Len
uint8_t

Chức năng công cộng

Clear (void)
void
IsEmpty (void) const
bool
IsEqual (const CertificateKeyId & other) const
bool

Thuộc tính công cộng

Tôi

const uint8_t * Id

Len

uint8_t Len

Chức năng công cộng

Thông thoáng

void Clear(
  void
)

IsEmpty

bool IsEmpty(
  void
) const 

IsEqual

bool IsEqual(
  const CertificateKeyId & other
) const