nl:: örgü:: Profiller:: BDX_Akım

Bu ad alanı, halihazırda üretimde olan Toplu Veri Aktarımı (BDX) profili için Örgü içindeki tüm arabirimleri içerir.

Özet

numaralandırmalar

@76 Sıralama
@77 Sıralama
@78 Sıralama
@79 Sıralama

Fonksiyonlar

sendBlock ( WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockEOFAck ( WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockQuery ( WeaveBdxClient *bdxApp)

sınıflar

nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: BlockAck
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: BlockEOF
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: BlockEOFAck
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: BlockQuery
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: BlockSend
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: ReceiveAccept
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: ReceiveInit
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: ReceiveReject
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: SendAccept
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: SendInit
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: SendReject
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: TransferError
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: WeaveBdxClient
nl :: Dokuma :: Profiller :: BDX_Current :: WeaveBdxDelegate

numaralandırmalar

@76

 @76

@77

 @77

@78

 @78

@79

 @79

Fonksiyonlar

gönderBlok

WEAVE_ERROR sendBlock(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockEOFAck

WEAVE_ERROR sendBlockEOFAck(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockQuery

WEAVE_ERROR sendBlockQuery(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)