nl::Weave::Profiles::Security::TAKE

Bu ad alanı, Weave Güvenlik profilindeki Jeton Kimlik Doğrulamalı Anahtar Değişimi (Take) protokolü için Weave'deki tüm arayüzleri içerir.

Özet

Sıralamalar

@291 enum
@292 enum
@293 enum
@294 enum
@295 enum

Değişkenler

kSaltProtocolEncryption = { 0x54, 0x41, 0x4B, 0x45 }[]
const uint8_t
kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }[]
const uint8_t

İşlevler

PackControlHeader(uint8_t numOptionalConfigurations, bool encryptAuthPhase, bool encryptCommPhase, bool timeLimitedIK, bool hasChallengerId, uint8_t & controlHeader)

Sınıflar

nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKEChallengerAuthDelegate
nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKEEngine
nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKETokenAuthDelegate

Sıralamalar

@291

 @291

@292

 @292

@293

 @293

@294

 @294

@295

 @295

Değişkenler

kSaltProtocolEncryption

const uint8_t kSaltProtocolEncryption[] = { 0x54, 0x41, 0x4B, 0x45 }

kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey

const uint8_t kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey[] = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }

İşlevler

PackControlHeader

WEAVE_ERROR PackControlHeader(
  uint8_t numOptionalConfigurations,
  bool encryptAuthPhase,
  bool encryptCommPhase,
  bool timeLimitedIK,
  bool hasChallengerId,
  uint8_t & controlHeader
)