Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

com.nestlabs.weave.security

Interfejsy

Zajęcia

ApplicationGroupGlobalId Definiuje powszechnie używane identyfikatory globalne grupy aplikacji Weave.
ApplicationKeySupport Metody narzędziowe i definicje do pracy z kluczami aplikacji Weave.
HKDF Implementacja w języku Java funkcji wyprowadzania klucza HKDF, zgodnie z definicją w dokumencie RFC-5869.
PasscodeEncryptionSupport Metody narzędziowe do szyfrowania i odszyfrowywania hasła przy użyciu schematu Nest Passcode Encryption.
WeaveCertificateSupport Metody wsparcia dla obsługi certyfikatów Weave.
WeaveKeyExportClient Implementuje protokół eksportu klucza Weave po stronie klienta do użytku w kontekstach autonomicznych (innych niż Weave).
WeaveKeyExportSupport Udostępnia funkcje narzędziowe do testowania eksportu klucza Weave.
WeaveKeyId Metody narzędziowe i definicje do pracy z WeaveKeyIds.
WeaveSecuritySupport Wsparcie bezpieczeństwa Weave

Wyjątki

WeaveSecuritySupportException Ogólna reprezentacja wyjątku, który wystąpił podczas interakcji z biblioteką Weave Security Support.