Google jest zaangażowana w pogłębianie równości rasowej dla czarnych społecznościach. Zobacz jak.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

com.nestlabs.weave.security

interfejsy

klasy

ApplicationGroupGlobalId Definiuje powszechnie stosowany splot grupy aplikacji globalnych identyfikatorów.
ApplicationKeySupport Metody użytkowych i definicje dotyczące pracy z kluczami Weave aplikacji.
HKDF Implementacja Javy funkcji wyprowadzania klucza HKDF, jak określono w dokumencie RFC-5869.
PasscodeEncryptionSupport Metody użytkowe do szyfrowania i deszyfrowania hasło przy użyciu schematu Nest Passcode szyfrowania.
WeaveCertificateSupport Metody pomocnicze do czynienia z certyfikatami splocie.
WeaveKeyExportClient Realizuje po stronie klienta w splot kluczowego protokołu eksportu do stosowania w (nie-Weave wiadomości) kontekstach autonomicznych.
WeaveKeyExportSupport Udostępnia funkcje ułatwiające testowanie eksport klucza splocie.
WeaveKeyId Metody użytkowych i definicje dotyczące pracy z WeaveKeyIds.
WeaveSecuritySupport Splot Wsparcia Bezpieczeństwa

wyjątki

WeaveSecuritySupportException Ogólne przedstawienie wyjątek, który wystąpił podczas interakcji z biblioteki Weave Wsparcia Bezpieczeństwa.