Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

nl.Weave.DeviceManager

อินเตอร์เฟซ

การเรียนการสอน

IdentifyDeviceCriteria
NetworkInfo แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายการกำหนดค่าบนอุปกรณ์สานหรือที่รู้จักกันผ่านทางเครือข่ายการสแกน
NevisPairingCodeDecoding ชั้นนี้ได้รับการยกเลิก โดยใช้วิธีการใน PairingCodeUtils แทน
PairingCodeUtils ฟังก์ชั่นยูทิลิตี้สำหรับการทำงานกับรหัส Nest จับคู่
TargetFabricId
TestMain
WeaveDeviceDescriptor
WeaveDeviceManager
WeaveStack

enums

ข้อยกเว้น

TestMain.TestFailedException
WeaveDeviceException แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์สานระหว่างการดำเนินการจัดการอุปกรณ์
WeaveDeviceManagerException