nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار

این فضای نام شامل تمام رابط‌های داخل Weave برای پروفایل Weave Software Update است که شامل پروتکل مربوطه به همین نام است.

خلاصه

شمارش ها

@309 {
kMsgType_ImageAnnounce = 0,
kMsgType_ImageQuery = 1,
kMsgType_ImageQueryResponse = 2,
kMsgType_DownloadNotify = 3,
kMsgType_NotifyResponse = 4,
kMsgType_UpdateNotify = 5,
kMsgType_ImageQueryStatus = 6
}
enum
انواع پیام Software Update
@310 {
kStatus_NoUpdateAvailable = 0x0001,
kStatus_UpdateFailed = 0x0010,
kStatus_InvalidInstructions = 0x0050,
kStatus_DownloadFailed = 0x0051,
kStatus_IntegrityCheckFailed = 0x0052,
kStatus_Abort = 0x0053,
kStatus_Retry = 0x0091
}
enum
@311 {
kFlag_PackageSpecPresent = 1,
kFlag_LocaleSpecPresent = 2,
kFlag_TargetNodeIdPresent = 4
}
enum
کنترل پرچم برای فیلد کنترل قاب ImageQuery .
@312 enum
بیت ماسک برای فیلد گزینه های آپدیت اختیاری ImageQueryResponse .
@313 enum
تغییر جهت فیلد گزینه های آپدیت اختیاری ImageQueryResponse .
@314 {
kIntegrityType_SHA160 = 0,
kIntegrityType_SHA256 = 1,
kIntegrityType_SHA512 = 2,
kIntegrityType_Last = 3
}
enum
@315 enum
طول، بر حسب بایت، برای مشخصات یکپارچگی رشته بایت.
@316 {
kUpdateScheme_HTTP = 0,
kUpdateScheme_HTTPS = 1,
kUpdateScheme_SFTP = 2,
kUpdateScheme_BDX = 3,
kUpdateScheme_Last = 4
}
enum
@317 enum
برچسب های عنصر داده برای نمایه نرم افزار به روز رسانی .
UpdateCondition {
IfUnmatched ,
IfLater ,
Unconditionally ,
OnOptIn
}
enum
شرایط حاکم بر خط مشی به روز رسانی.
UpdatePriority {
Normal ,
Critical
}
enum
اولویت ها را به روز کنید

کارکرد

integrityLength (uint8_t aType)
int
یک روش پشتیبانی که مقادیر IntegrityTypes را بر روی طول هش های آن نوع نگاشت می کند.

کلاس ها

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: IWeaveImageAnnounceServerDelegate

رابط برای نماینده WeaveImageAnnounceServer .

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: ImageAnnounce

کلاسی که پیام ImageAnnounce را توصیف می کند.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: ImageQuery

کلاسی برای پشتیبانی از ایجاد و رمزگشایی پیام های درخواست تصویر.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: ImageQueryResponse

کلاسی برای پشتیبانی از ایجاد و رمزگشایی پیام های پاسخ پرس و جو تصویر.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: IntegritySpec

یک کلاس کمکی که نوع یکپارچگی و هش واقعی تصویر به‌روزرسانی نرم‌افزار را نگه می‌دارد.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: IntegrityTypeList

یک کلاس کمکی برای نگهداری لیستی از انواع یکپارچگی به عنوان بخشی از کوئری تصویر.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: ProductSpec

یک کلاس کمکی که نشان دهنده مشخصات محصول است.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: UpdateSchemeList

یک کلاس کمکی برای نگهداری لیستی از طرح های به روز رسانی به عنوان بخشی از کوئری تصویر.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: به روز رسانی نرم افزار:: WeaveImageAnunchServer

سروری که به اطلاعیه های تصویر Weave گوش می دهد.

شمارش ها

@309

 @309

انواع پیام Software Update

خواص
kMsgType_DownloadNotify

یک پیام اختیاری از مشتری به سرور که برای اطلاع رسانی به سرور در مورد وضعیت دانلود استفاده می شود.

محموله آن یک nl است::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport با اطلاعات وضعیت اضافی که از SoftwareUpdateStatusCodes گرفته شده است.

kMsgType_ImageAnnounce

یک پیام ناخواسته اختیاری که توسط سرور برای اعلام در دسترس بودن به‌روزرسانی نرم‌افزار استفاده می‌شود.

پیام هیچ باری ندارد.

kMsgType_ImageQuery

یک پیام پرس و جو که توسط مشتری به سرور ارسال می شود.

فرمت آن با کلاس ImageQuery تعریف شده است.

kMsgType_ImageQueryResponse

پیامی که در پاسخ به یک پیام پرس و جو تصویر موفق ایجاد شده است.

فرمت آن توسط کلاس ImageQueryResponse تعریف شده است.

kMsgType_ImageQueryStatus

پیامی که در پاسخ به پیام درخواست تصویر ناموفق ایجاد شده است.

محموله آن یک nl است::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport با اطلاعات وضعیت اضافی که از SoftwareUpdateStatusCodes گرفته شده است.

kMsgType_NotifyResponse

پیامی که در پاسخ به پیام اعلان دانلود ایجاد شده است.

محموله آن یک nl است::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport با اطلاعات وضعیت اضافی که از SoftwareUpdateStatusCodes گرفته شده است.

kMsgType_UpdateNotify

یک پیام اختیاری از مشتری به سرور که برای برقراری ارتباط با وضعیت نهایی به‌روزرسانی استفاده می‌شود.

محموله آن یک nl است::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport با اطلاعات وضعیت اضافی که از SoftwareUpdateStatusCodes گرفته شده است. از آنجایی که انتظار می رود پیام پس از به روز رسانی واقعی ایجاد شود، در یک ExchangeContext جدید ارسال می شود و به عنوان یک پیام ناخواسته در سرور تلقی می شود.

@310

 @310

نرم افزار به روز رسانی کدهای وضعیت خاص پروفایل.

خواص
kStatus_Abort

server => client، نشان می دهد که کلاینت باید تسلیم شود زیرا سرور از گزینه ها خارج است.

kStatus_DownloadFailed

client => server، نشان می دهد که تلاش برای دانلود ناموفق بود.

kStatus_IntegrityCheckFailed

client => server، نشان می دهد که یک تصویر دانلود شده است اما در بررسی یکپارچگی بعدی ناموفق بوده است.

kStatus_InvalidInstructions

client => server، نشان می دهد که کلاینت قادر به دانلود تصویر نیست زیرا دستورالعمل های دانلود موجود در ImageQueryResponse ، به عنوان مثال

URI، طرح به‌روزرسانی، شرایط به‌روزرسانی، ضعیف یا ناسازگار بود.

kStatus_NoUpdateAvailable

server => client، نشان می دهد که یک درخواست تصویر دریافت و درک شده است و سرور در حال حاضر هیچ به روز رسانی برای مشتری ندارد.

kStatus_Retry

server => client، نشان می دهد که مشتری باید درخواست تصویر دیگری را ارسال کند و به روز رسانی را مجدداً راه اندازی/ادامه دهد

kStatus_UpdateFailed

client => server، نشان می دهد که تلاش برای نصب یک تصویر مشخص شده توسط سرور ناموفق بوده است.

@311

 @311

کنترل پرچم برای فیلد کنترل قاب ImageQuery .

خواص
kFlag_LocaleSpecPresent

مشخصات محلی در ImageQuery وجود دارد.

kFlag_PackageSpecPresent

مشخصات بسته در ImageQuery موجود است.

kFlag_TargetNodeIdPresent

شناسه گره هدف در ImageQuery وجود دارد.

@312

 @312

بیت ماسک برای فیلد گزینه های آپدیت اختیاری ImageQueryResponse .

@313

 @313

تغییر جهت فیلد گزینه های آپدیت اختیاری ImageQueryResponse .

@314

 @314

انواع یکپارچگی که توسط نمایه SoftwareUpdate پشتیبانی می شود.

قاب پرس و جو تصویر حاوی اطلاعاتی در مورد اینکه کدام بررسی یکپارچگی کلاینت پشتیبانی می‌کند و پاسخ پرسش تصویر حاوی یک نوع یکپارچگی و مقدار برای تصویری است که مشتری برای دانلود و نصب آن دستور داده می‌شود. انواع پشتیبانی شده عبارتند از:

خواص
kIntegrityType_Last

تعداد عناصر معتبر در شمارش

kIntegrityType_SHA160

هش ایمن 160 بیتی، (SHA-1)، مورد نیاز است.

kIntegrityType_SHA256

هش امن 256 بیتی (SHA-2).

kIntegrityType_SHA512

512 بیتی، هش ایمن (SHA-2).

@315

 @315

طول، بر حسب بایت، برای مشخصات یکپارچگی رشته بایت.

@316

 @316

به روز رسانی طرح های پشتیبانی شده توسط پروفایل SofwareUpdate.

به طور مشابه با انواع یکپارچگی پشتیبانی شده، درخواست تصویر حاوی اطلاعاتی در مورد طرح‌های به‌روزرسانی، یعنی پروتکل‌های دانلود، است که کلاینت از آن پشتیبانی می‌کند، و پاسخ حاوی مقداری برای نشان دادن طرح به‌روزرسانی برای استفاده در دانلود تصاویر است. طرح های پشتیبانی شده عبارتند از:

خواص
kUpdateScheme_BDX

انتقال داده های Weave Bulk باید به عنوان پروتکل دانلود استفاده شود.

kUpdateScheme_HTTP

HTTP باید به عنوان پروتکل دانلود استفاده شود.

kUpdateScheme_HTTPS

HTTPS باید به عنوان پروتکل دانلود استفاده شود.

kUpdateScheme_Last

تعداد عناصر معتبر در شمارش

kUpdateScheme_SFTP

SFTP باید به عنوان پروتکل دانلود استفاده شود.

@317

 @317

برچسب های عنصر داده برای نمایه نرم افزار به روز رسانی .

وضعیت به روز رسانی

 UpdateCondition

شرایط حاکم بر خط مشی به روز رسانی.

خواص
IfLater

در صورتی که مشخصات نسخه در قاب پاسخ دیرتر از نسخه نرم افزار نصب شده فعلی باشد، تصویر را دانلود و نصب کنید.

IfUnmatched

اگر مشخصات نسخه در قاب پاسخ با نسخه نرم افزار نصب شده فعلی مطابقت ندارد، تصویر را دانلود و نصب کنید.

OnOptIn

تصویر را بر روی برخی از ماشه های ارائه شده توسط کاربر در سایت دانلود و نصب کنید.

Unconditionally

بدون در نظر گرفتن نسخه نرم افزار در حال اجرا، تصویر را دانلود و نصب کنید.

اولویت به روز رسانی

 UpdatePriority

اولویت ها را به روز کنید

خواص
Critical

به روز رسانی باید بلافاصله اجرا شود.

Normal

به روز رسانی ممکن است به صلاحدید مشتری اجرا شود.

کارکرد

یکپارچگی طول

int integrityLength(
  uint8_t aType
)

یک روش پشتیبانی که مقادیر IntegrityTypes را بر روی طول هش های آن نوع نگاشت می کند.

جزئیات
مولفه های
[in] aType
یک مقدار IntegrityTypes
برمی گرداند
طول هش از نوع هش ارائه شده.