Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Báo cáo trạng thái

Vùng chứa tên này bao gồm tất cả giao diện trong Weave cho cấu hình phụ Báo cáo trạng thái Weave, một phần của và trong cấu hình Weave Common.

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::Báo cáo trạng thái::Báo cáo trạng thái