Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl.Weave.DeviceQuản lý

Giao diện

Các lớp học

Xác định các tiêu chí
Thông tin mạng Thể hiện thông tin về một mạng được định cấu hình trên thiết bị Dệt hoặc được biết đến qua mạng quét.
NevisPairingCodeDecoding Lớp học này đã bị phản đối. Vui lòng sử dụng các phương thức trên PairingCodeUtils thay thế.
PairingCodeUtils Các chức năng tiện ích để làm việc với mã ghép cặp Nest.
TargetFovenId
TestMain
WeaDeviceDescriptor
DệtDeviceQuản lý
WeaStack

Enums

Ngoại lệ

TestMain.TestFailsException
WeaDeviceException Biểu thị một lỗi xảy ra trên thiết bị Dệt trong quá trình vận hành trình quản lý thiết bị.
WeaDeviceManagerException