גוגל מחויבת לקידום עצמי גזעי עבור קהילות שחורות. תראה איך.
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

חבילת src.device-manager.python

סיכום

מודולים תת

src.device-manager.python.WeaveCoreBluetoothMgr
src.device-manager.python.WeaveBleBase
src.device-manager.python.WeaveBleUtility
src.device-manager.python.WeaveBluezMgr
src.device-manager.python.WeaveDeviceMgr

ממשק מנהל ההתקנים Weave

src.device-manager.python.weave-מכשיר-מנ '