گوگل به پیشبرد تساوی نژادی برای جوامع سیاه متعهد است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

بسته src.tools.misc

خلاصه

ماژول زیر

src.tools.misc.decode سرویس، دیر
src.tools.misc.gen-QR کد
src.tools.misc.openssl-BN-به-C
src.tools.misc.weave اجرا