Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

แพคเกจ src.tools.misc

สรุป

โมดูลย่อย

src.tools.misc.decode บริการ-dir
src.tools.misc.gen-รหัส QR
src.tools.misc.openssl-BN เพื่อค
src.tools.misc.weave วิ่ง